Rotterdam Topsport richt zich op het verwerven en organiseren van topsportevenementen, het faciliteren van TeamNL topsportprogramma’s, het ondersteunen van topsportverenigingen en talentcentra en is betrokken bij plannen voor het realiseren van topsportaccommodaties.

Wereldse topsportstad
Rotterdam heeft alle reden om trots te zijn op haar positie als toonaangevende topsportstad. Goed georganiseerde evenementen en Rotterdamse topsportprestaties maken de stad aantrekkelijker voor bezoekers, bedrijven en nieuwe bewoners. Evenementen worden door het Rotterdams gemeentebestuur gezien als middel om te zorgen voor levendigheid, trots, plezier en samenzijn. Ook de gunstige effecten op de werkgelegenheid, de economische impuls en citymarketing zijn essentieel. Deze sterke basis benutten we om de positie als veelzijdige, wereldse topsportstad de komende jaren te verstevigen en topsportevenementen (nog) strategischer in te zetten om de impact te vergroten.

Stad van topsporters
Rotterdam investeert verder in een professioneel topsportklimaat met uitstekende topsportfaciliteiten. Topsporters en talenten kunnen hier excelleren, voelen zich thuis en staan midden in de Rotterdamse samenleving. We geloven in een stad die sporters en talenten de kans geeft in hun eigen omgeving door te stromen naar de top om vervolgens met hun sportprestaties weer andere sporters en talenten te inspireren.

Topsport voor de stad
De stad is er niet alleen voor de topsport, topsport is er ook voor de stad. Voor veel mensen is topsport van betekenis en zij onderkennen de maatschappelijke waarde ervan. Waar topsport enerzijds dé uitdaging is voor de topsporter zelf, is topsport er anderzijds om mensen te vermaken, te inspireren en waarde toe te voegen aan de samenleving.

Sporten in Rotterdam
In Rotterdam zijn veel mogelijkheden om te sporten. Voor jongeren én voor volwassenen. Rotterdam kent 350 sportverenigingen in meer dan 60 sporttakken. Verenigingen moeten vernieuwen en versterken, zodat ze klaar zijn voor de toekomst zodat iedere Rotterdammer dichtbij huis kan sporten, scouten of spelen. Gemeente Rotterdam heeft hiervoor een speciaal actieprogramma opgesteld. Dat moet ervoor zorgen dat sport-, speel-, en scoutingsverenigingen vitaal en toekomstbestendig worden en blijven en beschikken over goed onderhouden voorzieningen.